Національна академія наук України
Інститут клітинної біології і генетичної інженерії

english русский
Відділ біофізики і радіобіології

Відділ біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології і генетичної інженерії Національної академії наук України є науковою установою, яка провадить дослідження в галузі радіобіології рослин і радіоекології. Відділ було засновано у 1962 році при Інституті фізіології рослин Академії наук України. Його організатором і беззмінним керівником є дійсний член Національної академії наук України, професор, доктор біологічних наук, Заслужений діяч науки України Гродзінський Дмитро Михайлович.

До складу Відділу входять чотири лабораторії: загальної радіобіології рослин, клітинної радіобіології, механізмів трансдукції сигналів та радіоекології. У Відділі працюють понад 30 наукових співробітників та інженерів, а також 4 аспіранта. Серед провідних вчених - доктора наук: Дмитрієв О.П. (механізми радіосенсибілізації, взаємодія грибів-патогенів з вищими рослинами), Кутлахмедов Ю.О. (загальна проблеми радіоекології), Рашидов Н.М. (радіаційна біофізика, радіотоксичність 241Am), Кравець О.П. (математичне моделювання радіоекологічних процесів), а також кандидати біологічних наук: Гуща М.І. (радіоадаптація, біологічна дія ультрафіолетових променів), Коломієць О.Д. (радіаційна біохімія), Кравець О.А. (радіаційна цитологія, ембріологія рослин), Міхеєв О.М. (біологічна дія малих доз іонізуючого випромінювання), Рожко І.І. (метод мічених атомів), Сорочинський Б.В. (фітореабілітаційні процеси, біотехнологія).

Відділ є базою кафедри радіобіології, яку він заснував при біологічному факультеті Національного Київського університету ім. Тараса Шевченка.

Головні наукові напрямки, яку опрацьовувались у Відділі: природна радіоактивність рослин та грунтів, вплив малих доз іонізуючого випромінювання на рослини, радіопротекторні механізми та радіосенсибілізація, механізми репарації ДНК, хроматину та інших молекулярних й надмолекулярних систем клітини, а також дослідження фотосинтетичного метаболізму, компартментальності метаболічних фондів рослинних тканин, швидкостей оновлення метаболітів, компонентів мембран і ферментів, питання прикладної радіобіології. Вагомим узагальненням результатів досліджень є розробка загальної теорії надійності рослинних систем.

Після аварії на Чорнобильській Атомній Електростанції 1986 року головну увагу Відділу було зосереджено на проблемах, які пов'язані з біологічним впливом радіонуклідних осадів. Серед цих проблем головними є обгрунтування рослинних тест систем для кількісної оцінки очікуваних радіобіологічних ефектів, відносна біологічна ефективність зовнішнього і внутрішнього опромінення, кумулятивна дія хронічного опромінення, генетична нестабільність, котра індукується опроміненням , явище радіоадаптації, транспорт радіонуклідів в екосистемах, фітореабілітаційні технології, методи зниження коефіцієнтів нагромадження радіонуклідів рослинами, оцінка радіоємності екосистем. У Відділі створено унікальну колекцію радіаційних мутантів озимої пшениці, вихідні форми якої були відібрані на полях, які зазнали жорсткого опромінення у 1986-87 рр.

Водночас із зазначеними науковими розробками Відділ проводить дослідження в галузі патофізіології рослин, біологічної дії ультрафіолетових променів, впливу факторів космічного польоту на рослини, генетичної та клітинної інженерії.

Головні досягнення Відділу викладені більш ніж у 20 монографіях, сотнях наукових статей в журналах та збірниках. Відділ має чисельні патенти на винаходи. За роки свого існування у Відділі прошли аспірантську підготовку більше 60 молодих фахівців з різних країн світу: Югославії, Словаччини, Німеччини, Грузії, Росії, Узбекистану, Латвії, Азербайджану, Молдавії. На цей час вихованці Відділу працюють в наукових та учбових закладах Великої Британії, США, Швеції, Швейцарії.

Відділ є базовою організацією для діяльності Українського Радіобіологічного Товариства та Всеукраїнської Асоціації Біологів Рослин.

Адреса Відділу біофізики і радіобіології:
Україна, 03022, вул. Васильківська 31/17
Контактний телефон: +380 44 2636167
Факс: +380 44 2561050
Електронна пошта: crbre2003@yahoo.com, dmgrod@ukrpack.net

Список публікацій знаходиться тут.